• 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 20. rész

  Rátai Dániel azt a saját fejlesztésű Leonar3dó programot mutatta be, melyet a kaliforniai TechMuseum of Inno-vation nemzetközi tekintélyekből álló zsűrije a világ öt legjelentősebb innovációja közé sorolta oktatási kategóriában.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 19 rész

  Kömlődi Ferenc a videó-kommunikáció térhódításának tapasztalatairól tartott előadást. Áttekintette a mozgóképek készítésének, tárolásának különböző korszakait, míg eljutott a 2000-es évekhez, ahol tömegmédiummá vált.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 17 rész

  Szvetelszky Zsuzsanna arra a kérdésre kereste a választ, hogy miként terjed az egyén és a társadalom között az információ. Beszélt a mémről (mely a gén szó analógiája alapján a kultúra legkisebb, másolódásra alkalmas eleme), valamint terjedéséről, a társadalmi rendszerek fontosságáról.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 16 rész

  Az agyban például minden pillanatban más sejt van középen, kiemelt szerepben. A fejlett endszerek minden tagja középre kerülve érvényesülhet.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 15 rész

  Csermely Péter a hálózatok általános tulajdonságait vizsgálta, kereste a hasonlóságokat a népszerű internetes hálózatok és a biológiai hálózatok között (válságok, a rendszerek öregedése).

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 14 rész

  Tipikus csoportok alakulnak ki, a  passzívak, akik az üzeneteket átolvassák, és az aktív üzengetők, akik személyes üzeneteket is küldenek a hálóra. Ezen kívül vannak játékos üzengetők, akik játszanak is a közösségi oldalakon.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 13 rész!

  Pintér Róbert a Közösségi hálózatok használatáról beszélt. Kiindulópont: a közösségi hálózat társadalmi struktúra, mely egyénekből áll, akik kapcsolatban állnak egymással és egyben függőségben is vannak egymástól.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 12 rész!

  Ide kívánkozik egy a minap megjelent írás, mely az Aite Group felmérését ismerteti. E szerint az Egyesült Államokban a mobiltelefonnal végrehajtott számlakiegyenlítések és átutalások értéke 2015-re eléri a 215 milliárd dollárt, ezen belül a közvetlenül telefonon történő fizetés értéke eléri a 22 milliárd dollárt.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 11 rész!

  Máder Miklós és Pukler Gábor előadásából megtudhattuk, hogy a Telekom 2012-ben milyen alapvetően nem hangalapú termékrendszereket fog piacra vinni, milyen lehetőségek rejlenek a mobiltelefonokat használók számára.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 10 rész!

  A térbeli írástudást sok szakterület vizsgálja. A térbeli gondolkodás tulajdonképpen az elme által a tér fogalmát, használatát, reprezentációját és a téri folyamatok ok-okozati viszonyait, strukturálását, következtetéseit leképező tudás, tapasztalat.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 9 rész!

  Detrekői Ákos, és Szabó György a látás nyelvéről, a térbeli írástudásról tartott előadást. A mérnökök szempontjait figyelembe véve szóltak a digitális esélyegyenlőség szerepéről. A rendelkezésre álló  digitális eszközrendszert megfelelően kell  használnunk.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 8 rész!

  Az információs társadalom új kihívások elé állítja az embereket, új metafizikai dimenziókkal szembesülünk. A kommunikáció szélesítésével együtt társas viszonyokat teremtünk, de ezzel együtt a fizikai magány is megjelenik a mindennapokban.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 7 rész!

  Csepeli György a digitális egyenlőség paradoxonjairól beszélt előadásában. Az extenzív korszak véget értével – a technológiai, társadalmi és lelki korlátok – részben megszűntek.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 6 rész!

  Németh Mónika (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Államtitkárságának főosztályvezetője) 2rész A szolgáltatásokat a helyi problémákat is fókuszba állítva kell növelni. Az integrációt is optimalizálni kell, mert ebben is tartalékok találhatók. Minden hasznos javaslatot szívesen fogadnak, a társadalmi vita során felmerült ajánlásokat is figyelembe veszik.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 5 rész!

  Németh Mónika (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs Államtitkárságának főosztályvezetője) előadásában arról hallhattunk, hogy az ICT a mindennapi életünk szerves részévé vált.

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 4 rész!

  Az első előadó Magyar Gábor 4 rész: Ahhoz azonban, hogy a technika lehetőségeit megfelelően ki tudjuk használni, benne kell lennünk a folyamatokban, a hozzáférés, a megfelelő tartalom után előtérbe kerül a képzés, mely révén elsajátíthatjuk a digitális írástudást, mint alapvetően szükséges diszciplínát. Hiszen segítségével mindennapjaink feladatait tudjuk gyorsan megoldani akár tanulásról, akár munkavállalásról vagy egyéb […]

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 3 rész!

  Az első előadó Magyar Gábor 2 rész: Az egyre gyorsabban terjedő szélessávú hozzáférés lehetőséget biztosít ma már minden érdeklődő számára, és most már az a kulcskérdés, hogy részt akar-e venni mindebben az ember, vagy a falakon kívül reked?

 • 4.Digitális Esélyegyenlőség (DE!) Konferencia 2 rész!

  Az első előadó Magyar Gábor 1 rész: Az első előadó Magyar Gábor volt, aki a „digitális bennszülött” számára nélkülözhetetlen „túlélő készletről” fejtette ki véleményét. Összegezte azokat a programokat, melyek a megszületésükkor éppen fennálló problémákat igyekeztek megoldani.

 • Digitális Írástudás, NJSZT wiki oldalak!

  A Fülöp Henrik intézményvezető által elindított digitális Írástudás, NJSZT wiki oldalakat már rengetegen olvassák releváns tartalmaik miatt! Az IOSZIA felnőttképzési intézmény Észak magyar országon kiemelkedő munkásságával helyes iránymutatásával tematikusan számolja fel a digitális analfabetizmust.

 • A felnőttképzés ritka példaértékeinek bemutatása Magyarországon! (A jövő oktatási motelje lehet, és a minőségi oktatás visszaállítási lehetősége)

  Az IOSZIA Kft, kiemelkedő eredményeket ért el az elmúlt 5 évben, a felnőttképzés terén a régiókban, Fülöp Henrik intézményvezető kérdésünkre elmondta szerkesztőségnek, hogy itt nincs titok csak minőség és megfelelő folyamatirányítás. A gyöngyösi székhelyű oktató központ már több nagyvállalat képzéseit is gondozza 2006 óta, a mi fontos, hogy a mérleg azt mutatja, hogy a megrendelők […]

 • Fülöp Henrik fókuszban a Piac & Profit nál is!

  Az internet fontossága A hazánkban rövid idő alatt nagy népszerűséget elérő internetes verseny céljai egyértelműek: bemutatni a világháló hasznosságát, kedvet teremteni és egyben utat mutatni fiatalnak és idősebbnek egyaránt, hogy fontos gondolataikat miként osszák meg másokkal, markánsan elkülönüljön az egyre nagyobb teret kapó – finoman szólva is – közönséges tartalom a valós értékektől. Mindezeken túl […]

 • Infotársadalom és oktatás

  Az infokommunikációs társadalom megteremtéséhez vezető út magas szintű informatikai oktatással van kikövezve. A mindennapi feladatok elvégzése, az inter- és extraregionális kapcsolatok kialakítása és ápolása megoldhatatlan az életünket egyre jobban átszövő világháló nélkül.

 • NJSZT – Gyöngyös Városi Szervezete

  ECDL-NJSZT A digitális írástudás terjesztése alapvető célja a gyöngyösi IOSZIA Kft-nek, ezért is alapította meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Gyöngyös Városi Szervezetét.